Startup Day at Mesh in Oslo Selmer inviterer gründerbedrifter, eiere og investorer til en foredragsrekke som tar for seg sentrale temaer i grensesnittet mellom juss, finans og forretningsutvikling. Du velger selv om du vil delta på alle foredragene eller bare noen utvalgte. Gjennom dagen er advokater fra Selmer til stede og kan gi deg råd…