Green Drinks is now cooperating with Norsk Klimanettverk! Program – Solskinnet v/ Rita Amundsen: Rita Amundsen er en kurs og foredragsholder som gjennom sin firma “Solskinnet” ønsker å inspirere oss til et liv og et kosthold i samspill med naturen, naturens rytmer og sykluser. Nå på våren er det sesong for kurs om “Spiselige ville…

Green Drinks is now cooperating with Norsk Klimanettverk! The Program of the Green Drinks event: Klimafestivalen § 112, 2016 – to be continued in 2017! Please get in touch by PMíng Kristine on Facebook if you want to present. We also look forward to just hang out, have fun and connect with likeminded people! 🙂…